Speidel tilbake i drift

Speidelen er nå tilbake i normal drift, og kalender gjøres tilgjengelig som normalt. Merk dog at vingemutteren til maltrøret er erstattet med en midlertidig løsning inntil videre, så følg med på at ikke maltrøret løsner underveis. Filtrene er erstattet, pass på å behandle disse varsomt under rydding og vask så de ikke slites ut for tidlig.

Referat fra styremøte 26. oktober 2019

Oslo , lørdag 26/10-2019 kl 11

Til stede: Christer, Gustav, Odd Magne og Eivind

Eivind tok referat

Styret tok opp bryggeristatus, aktivitet i bryggeriet, økonomi og øvrige tiltak.

Bryggeristatus

Det er bestilt inn ny pumpe, forsinkelser frå leverandør gjør at den fremdeles ikke er på plass. Ventet innen to uker, installeres asap.


Tiltak for avtrekkshette vedtas for å bedre inneklima og transport av bryggedamp ut av lokalet. Gustav følger opp.

Christer tok opp behover for utbedring av bryggebenk. Han påtok seg også oppgaven med å følge opp saken og søke opp medlemmer med kunnskap og ferdigheter til å installere en benk i rustfritt stål som bedre tåler bryggeaktivitet

Tilstanden til gulvet er stadig tilbakevendende emne. Det har vært gjentatte forsøk på å legge på diverse gulvbelegg for å bøte på fuktproblemet, uten hell. Ved neste korsvei vil styret prøve ut enkelt betonggulv, men dette vil ikke implementeres i nærmeste framtid.

Booking-systemet til speidel er nede for telling. Eivind har forsøkt å fikse nettside-softwaren, men den regnes som en tapt sak. Ny software vil bli installert snart, Eivind følger opp saken.

Speidelen har fått medfart med tida, og trenger muligens å bytte noen deler. Christer skal utføre feilsøking og kartlegge problemer. Det kan bli nødvendig med en beskyttende frakt-boks/beskytter for bryggemaskinen for å dempe slitasje fra frakt til og fra bryggeriet.

Økonomi

Regnskapsfører er ikke ajour med regnskapet for 2019, men generelt står det greit til med bryggeriet økonomisk. 2019 blir antakelig et underskuddsår grunnet svekkede inntekter, men det er i grunn som ventet grunnet labert aktivitetsnivå.

Kurs og opplæring

Det er en håndfull ferske medlemmer som venter på opplæring. Eivind følger opp og tar en ringerunde. Eivind skal også undersøke muligheter for å holde kurs for eksterne.

Bryggeriet stenges for oppussing 1.-7. april

Neste uke (fra 1. til 7. april) blir bryggeriet stengt av hensyn til oppussing i bryggeriet. Dersom noen skal innom og tappe øl, kontakt styret@bryggerlaug.no snarest for å avklare når dette passer dersom det ikke kan vente til etter 7. april. Det kan også være praktisk å flytte gjæringskar opp til gateplan i forkant dersom det skal tappes, etter som underetasjen potensielt kan være fullstendig utilgjengelig i perioden.