Innkalling til årsmøte 2018

Vi avholder årsmøtet for Oslo amatørbryggerlaug onsdag 4. april kl. 18.00. Stedet er festsalen på Godlia, i samme bygg som bryggeriet. Vi skal gå gjennom årsberetningen, oppsummere regnskapet, velge nytt styre og hygge oss med pizza og forfriskninger. Vanlige årsmøtesaker blir behandlet, samt eventuelle innsendte saker. Etter møtet blir det ølsmaking for de som ønsker det.

Sted: Storsalen i Damfaret 25, samme bygg som bryggeriet. Bruk hovedinngangen.
Tid: 18:00, onsdag 4. april 2018.
Kollektivtransport: T-bane til Godlia t-banestasjon.

Innkomne saker må sendes styret senest 21. mars.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for årsmøtet er det ønskelig at:
Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpeårsmøtet i behandlingen av saken.
Forslag kan sendes pr. post til Oslo Amatørbryggerlaug v/ Styret, styret@bryggerlaug.no

Lyst til å bli aktiv i foreningen? Kontakt valgkomiteen via epost-adressen per@ai.no om du ønsker å sitte i styret. Om du har lyst til å ta ansvar for aktiviteter eller har noen gode ideer til foreningen er også mulighet for å ta det opp på årsmøtet. Alle styreverv står til valg, inkludert styrelederposten.

Endelige sakspapirer blir utsendt 1 uke før årsmøtet.

Vi tar også en diskusjon om hva slags aktiviteter bryggerlauget bør ha framover. Vi ber om at dere som møter opp sender en notis på forhånd (helst per epost til styret@bryggerlaug.no), så vi veit omtrent hvor mange som kommer. Noter også eventuelle preferanser i matveien, typ vegetar/vegan/laktoseintoleranse/cøliaki.

Vel møtt!

Mvh,

Styret v/Ken Robin