Bryggeriet stenges for oppussing 1.-7. april

Neste uke (fra 1. til 7. april) blir bryggeriet stengt av hensyn til oppussing i bryggeriet. Dersom noen skal innom og tappe øl, kontakt styret@bryggerlaug.no snarest for å avklare når dette passer dersom det ikke kan vente til etter 7. april. Det kan også være praktisk å flytte gjæringskar opp til gateplan i forkant dersom det skal tappes, etter som underetasjen potensielt kan være fullstendig utilgjengelig i perioden.

Årsmøte 2019

Årsmøtet blir 7. mars kl. 19.00 på Peppes i Karl Johan.

Det siste halvannet året har det vært lite aktivitet i lauget, men nå har styret lagt en (passe ambisiøs) plan for økt aktivitet framover.

Vanlige årsmøtesaker blir behandlet. Lauget spanderer mat.

Med vennlig hilsen,
Oslo Amatørbryggerlaug.

Innkalling til årsmøte 2018

Vi avholder årsmøtet for Oslo amatørbryggerlaug onsdag 4. april kl. 18.00. Stedet er festsalen på Godlia, i samme bygg som bryggeriet. Vi skal gå gjennom årsberetningen, oppsummere regnskapet, velge nytt styre og hygge oss med pizza og forfriskninger. Vanlige årsmøtesaker blir behandlet, samt eventuelle innsendte saker. Etter møtet blir det ølsmaking for de som ønsker det.

Sted: Storsalen i Damfaret 25, samme bygg som bryggeriet. Bruk hovedinngangen.
Tid: 18:00, onsdag 4. april 2018.
Kollektivtransport: T-bane til Godlia t-banestasjon.

Innkomne saker må sendes styret senest 21. mars.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for årsmøtet er det ønskelig at:
Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpeårsmøtet i behandlingen av saken.
Forslag kan sendes pr. post til Oslo Amatørbryggerlaug v/ Styret, styret@bryggerlaug.no

Lyst til å bli aktiv i foreningen? Kontakt valgkomiteen via epost-adressen per@ai.no om du ønsker å sitte i styret. Om du har lyst til å ta ansvar for aktiviteter eller har noen gode ideer til foreningen er også mulighet for å ta det opp på årsmøtet. Alle styreverv står til valg, inkludert styrelederposten.

Endelige sakspapirer blir utsendt 1 uke før årsmøtet.

Vi tar også en diskusjon om hva slags aktiviteter bryggerlauget bør ha framover. Vi ber om at dere som møter opp sender en notis på forhånd (helst per epost til styret@bryggerlaug.no), så vi veit omtrent hvor mange som kommer. Noter også eventuelle preferanser i matveien, typ vegetar/vegan/laktoseintoleranse/cøliaki.

Vel møtt!

Mvh,

Styret v/Ken Robin

Referat fra styremøte 13. oktober 2016

// Møtetidspunkt: torsdag 13.10.2016 kl 18:30

// Sted: Møterommet, Damfaret 25

// Til stede: Eivind Eliassen, Gunnar Knutson, Åge Dahl, Gustav Foseid, Alex Frank og Anders Kise.

// Forfall: Ken Robin Ruud

// Referent: Eivind Eliassen

 

Saker:

 

Sak 1 Bryggeristatus (O)
Sak 2 Kursvirksomhet, orientering og planlegging(D)
Sak 3 Økonomi (O)
Sak 4 Innredning av møterom (D)
Sak 5 Arrangementer (D)
Eventuelt

(B) = Beslutningssak; (O) = Orienteringssak; (D) = Diskusjonssak

 

Sak 1 – Bryggeristatus (O)

Kjølespiralen har etter gjentatte episoder blitt erstattet med en ny kjølespiral som forhåpentligvis vil være mindre utsatt for slitasje enn den forrige. Den nye kokeplata fungerer som forventet. Ellers er det ikke meldt om større avvik i bryggeriet.

Sak 2 – Kursvirksomhet (D)

Siderkurset gikk over all forventning, tross logistiske utfordringer. I år ble det produsert over 120 liter eplesaft over to dager. Igjen takk til Bjørn Magne Idland for lån av utstyr og kompetanse!

Kursrunden i oktober måtte dessverre utgå av praktiske årsaker. Det blir på ny nybegynnerkurs i november eller desember. Datoer planlegges av Gustav og Alex, som vil samarbeide om utføring av kurs.Vi tar sikte på å ta det nye lokalet til hjelp. Eivind vil sørge for PR og informasjonsflyt til kursdeltakere.

Sak 3 – Økonomi (O)

 

Gustav presenterte regnskapet fram til oktober, og redegjorde for utgiftsposter og inntekter. Vi har jevnt over god økonomi. Tross flere utgifter og noen ubetalte fordringer, har foreningen gått i pluss med svært god margin. For å sikre videre god økonomi bør vi tiltrekke oss nye, lojale medlemmer. Det gjenstår fremdeles å bygge sosiale bindinger innad i foreninga, selv om ståa der er litt bedre enn i tidligere år. Stabile kontingentinntekter beror seg på stabilt eller voksende medlemstall, og flere og bedre medlemstreff vil bidra til å holde på medlemmer som ikke nødvendigvis er med kun for bryggeriets skyld.

 

Sak 4 – Innredning av møterom(D)

 

Det er press på å få skikk på møterommet. Rommet er nå malt ferdig, men det gjenstår fremdeles å innrede, samt få ordna nytt gulvbelegg. Eivind kommer til å ordne lamper og belysning, og styret vil i fellesskap finne gode interiørløsninger over epost.

 

Sak 5 – Arrangementer (D)

Vi må få møterommet på rett kjøl, og nøret opp under lavintense jevnlige treff. Mye av tida til styreleder går med på å ordne med «Intern PR», og dette bør skilles ut som et eget verv neste år. Det nytter ikke å sende ut én epost og håpe at alle «får memoen». Å sørge for god informasjonsflyt til alle medlemmene våre krever en god miks av tilstedeværelse på sosiale medier, flere epostutsendelser, plakater og jungeltelegraf.

Alex og Gustav skal planlegge nye kurs, og Eivind ordner med promotering.

Det forventes at vi stiller med frivillige til PF 2017. Eivind tar på seg hovedansvaret for å finne frivillige.

 

Møtet ble hevet omkring kl 19:50.