Styremøte 12. mars

1/2012 NM
Gustav forbereder et enkelt opplegg for medlemmer før NM. Forslag: Testing av øl med smakssett fra Flavoractiv

2/2012 Status økonomi
Det er brukt ca 8-10.000 kr på oppussing og det trengs anslagsvis 5-7.000 til før lokalet er ferdig. Bare 4 medlemmer har betalt kontingent. Det er altså fortsatt et betydelig underskudd som er dekket opp gjennom utlegg som ikke er betalt tilbake.

Vi er registrert i frivillighetsregisteret og Eivind oppretter bankkonto knyttet til organisasjonsnummeret.

3/2012 Kontrakt med velhuset
Eivind har fått kontrakt. Han sender denne til Gustav som undertegnet og oppretter avtale med Hafslund om levering av strøm.

4/2012 Status oppussing
Oppsussinga er i rute og lokalet bør være ferdig til bryggeriet kommer.

5/2012 Andelsløsning bryggeriet
Styret mener det er behov for å få inn ca 30.000 fra andelseiere i bryggeriet og at 20 andeler av 1.500 kr er den beste løsningen. Detaljene om hvilke rettigheter andelseierne skal ha i forhold til andre medlemmer er viktig og bør derfor diskuteres nærmere før en avgjørelse taes. Som utgangspunkt for diskusjonen foreslår styret:

  • Hver andelseier kan ha en eller flere andeler. Dersom en andelseier som har flere andeler ønsker å selge en andel, har han/hun prioritet for salg foran medlemmer med en andel.
  • For å være andelseier, må man være medlem i bryggerlauget. Dersom man ikke har hatt gyldig medlemskap på 12 måneder, går andelen kostnadsfritt tilbake til bryggerlauget, som kan selge den.
  • Fellesaktiviteter i bryggerlauget, slik som kurs og medlemskvelder, kan bruke bryggeriet fra tid til annen.
  • Andelseiere som brygger, må betale ei avgift til bryggelauget for å dekke strøm, slitasje og vaskemidler.
  • Ved andelseiers død går andelen også kostnadsfritt tilbake til bryggerlauget.
  • Dersom bryggerlauget oppløses, selges bryggeriet og inntektene fordeles på andelseierne.
  • Andelseierne vedtar detaljerte regler etter at andelene er innbetalt.

6/2012 Kompensasjon for utført arbeid
Det har kommet et par spørsmål om kompensasjon for utfør arbeid. Styret forutsetter at alt arbeid i utgangspunktet er dugnadsbasert og at all kompensasjon, utover refusjon for innkjøp, er avklart på forhånd med styret.

Grasrotandelen

Vi er nå registrert for grasrotandelen og dersom du tipper eller spiller Lotto kan du gi 5% av det du tipper for direkte til oss. Denne gaven påvirker ikke mulighetene dine for å vinne.

For å registrere deg som giver kan du gjøre en av følgende:

 

Stiftelsemøte

Hei, jeg håper alle som dukket opp på stiftelsesmøte på mandag er fornøyd med utfallet, og at de som ikke kunne være til stede får nytte av referatet fra møtet, som burde være på nett snart. Vi i styret er litt overveldet av pågangen vi har sett så langt; vi forventet at kanskje åtte interesserte skulle dukke opp på møtet, men vi endte opp med dobbelt så mange. Det lover godt for videre arbeid med å få i gang foreningen. Da vi har fått en god nok oversikt over utgiftene som skal til for å i stand lokalet før bryggeriet kan komme på plass, er vi nå klare til å åpne for medlemskap i Oslo Amatørbryggerlaug. På stiftelsesmøtet ble kontingenten for første år satt til 500 kr. Grunnen til at beløpet er såpass høyt er at foreningen kommer til å få en del kostnader på kort sikt med å pusse opp lokalene, men vi regner med at det også for de som melder seg inn senere blir ei innmeldingsavgift i samme størrelsesorden. Medlemskap i foreningen blir også ei forutsetning for å kjøpe seg andeler i bryggeriet senere, men vi håper å få til gode aktiviteter også for de som ikke kjøper slike andeler.

For å bli medlem må du betale inn 500 kr,- Ta kontakt på «styret (at) bryggerlaug.no» eller bruk kontakt oss siden for informasjon om hvor man skal betale pengene.

PS: Hvis du allerede har bidratt med midler til oss, som f.eks. ved kronerullingen på det første møte, vennligst trekk dette beløpet fra kontigenten. Hvem har bidratt med midler er oppført i regnskapet, så det vil bli kontrollert opp mot regnskapet hvor vidt du har betalt riktig mengde. —

Eivind