• Oslo amatørbryggerlaug

    Damfaret 25
    0671 Oslo

Archive for ‘Styremøtereferat’

Referat fra styremøte 13. oktober 2016

// Møtetidspunkt: torsdag 13.10.2016 kl 18:30

// Sted: Møterommet, Damfaret 25

// Til stede: Eivind Eliassen, Gunnar Knutson, Åge Dahl, Gustav Foseid, Alex Frank og Anders Kise.

// Forfall: Ken Robin Ruud

// Referent: Eivind Eliassen

 

Saker:

 

Sak

Read more →

Styremøte 12. mars

1/2012 NM
Gustav forbereder et enkelt opplegg for medlemmer før NM. Forslag: Testing av øl med smakssett fra Flavoractiv

2/2012 Status økonomi
Det er brukt ca 8-10.000 kr på oppussing og det trengs anslagsvis 5-7.000 til før lokalet er ferdig. …

Read more →