Referat fra styremøte 13. oktober 2016

// Møtetidspunkt: torsdag 13.10.2016 kl 18:30

// Sted: Møterommet, Damfaret 25

// Til stede: Eivind Eliassen, Gunnar Knutson, Åge Dahl, Gustav Foseid, Alex Frank og Anders Kise.

// Forfall: Ken Robin Ruud

// Referent: Eivind Eliassen

 

Saker:

 

Sak 1 Bryggeristatus (O)
Sak 2 Kursvirksomhet, orientering og planlegging(D)
Sak 3 Økonomi (O)
Sak 4 Innredning av møterom (D)
Sak 5 Arrangementer (D)
Eventuelt

(B) = Beslutningssak; (O) = Orienteringssak; (D) = Diskusjonssak

 

Sak 1 – Bryggeristatus (O)

Kjølespiralen har etter gjentatte episoder blitt erstattet med en ny kjølespiral som forhåpentligvis vil være mindre utsatt for slitasje enn den forrige. Den nye kokeplata fungerer som forventet. Ellers er det ikke meldt om større avvik i bryggeriet.

Sak 2 – Kursvirksomhet (D)

Siderkurset gikk over all forventning, tross logistiske utfordringer. I år ble det produsert over 120 liter eplesaft over to dager. Igjen takk til Bjørn Magne Idland for lån av utstyr og kompetanse!

Kursrunden i oktober måtte dessverre utgå av praktiske årsaker. Det blir på ny nybegynnerkurs i november eller desember. Datoer planlegges av Gustav og Alex, som vil samarbeide om utføring av kurs.Vi tar sikte på å ta det nye lokalet til hjelp. Eivind vil sørge for PR og informasjonsflyt til kursdeltakere.

Sak 3 – Økonomi (O)

 

Gustav presenterte regnskapet fram til oktober, og redegjorde for utgiftsposter og inntekter. Vi har jevnt over god økonomi. Tross flere utgifter og noen ubetalte fordringer, har foreningen gått i pluss med svært god margin. For å sikre videre god økonomi bør vi tiltrekke oss nye, lojale medlemmer. Det gjenstår fremdeles å bygge sosiale bindinger innad i foreninga, selv om ståa der er litt bedre enn i tidligere år. Stabile kontingentinntekter beror seg på stabilt eller voksende medlemstall, og flere og bedre medlemstreff vil bidra til å holde på medlemmer som ikke nødvendigvis er med kun for bryggeriets skyld.

 

Sak 4 – Innredning av møterom(D)

 

Det er press på å få skikk på møterommet. Rommet er nå malt ferdig, men det gjenstår fremdeles å innrede, samt få ordna nytt gulvbelegg. Eivind kommer til å ordne lamper og belysning, og styret vil i fellesskap finne gode interiørløsninger over epost.

 

Sak 5 – Arrangementer (D)

Vi må få møterommet på rett kjøl, og nøret opp under lavintense jevnlige treff. Mye av tida til styreleder går med på å ordne med «Intern PR», og dette bør skilles ut som et eget verv neste år. Det nytter ikke å sende ut én epost og håpe at alle «får memoen». Å sørge for god informasjonsflyt til alle medlemmene våre krever en god miks av tilstedeværelse på sosiale medier, flere epostutsendelser, plakater og jungeltelegraf.

Alex og Gustav skal planlegge nye kurs, og Eivind ordner med promotering.

Det forventes at vi stiller med frivillige til PF 2017. Eivind tar på seg hovedansvaret for å finne frivillige.

 

Møtet ble hevet omkring kl 19:50.

Styremøte 18. august 2016

 Referat: Styremøte, OABL

 

// Møtetidspunkt: 18.8.2016 kl 1800

// Sted: Dragonveien

// Til stede: Eivind, Gunnar, Ken Robin, Åge, Gustav og Anders.

// Forfall: Alex Frank

// Referent: Eivind

 

Saker:

 

Sak 1 Gulv-oppussing (D)
Sak 2 Nyhetsbrev (D)
Sak 3 Arrangementer framover (D)
Sak 4 Status: Bryggeri (B)
Sak 5 ByDyrk og Siderprosjeket (O)
Eventuelt Kurs (B)

(B) = Beslutningssak; (O) = Orienteringssak; (D) = Diskusjonssak

 

Sak 1 – Gulv-oppussing (D)

 

Ken Robin og Åge orienterte styret om planen for gulvoppussing, og fikk klarsignal fra styret angående utgifter til jobben.

Ken Robin ordner med nødvendig maskin for nedsliping av gulv.

Det blir kjøpt inn nye IKEA-skap for bryggeri-innredningen i anledning arbeidet, da det gamle er utslitt/fuktskadet. Benkeplata er fortsatt i rimelig god stand, og vil ikke byttes.

Det vil bli hengt opp plastikkduk i døråpningen mellom bryggeriet og trapperommet, og sørget for god ventilasjon under slipearbeidet av HMS-grunner. Støvmasker kjøpes inn ved behov.

Det var i utgangspunkt kun reservert fem dager til jobben, men etter diskusjon kom styret fram til at ytterligere to dager bør reserveres for jobben. Dessverre vil dette medføre én kansellasjon av bryggedag. Bryggeriet stenges i perioden 3. til 9. september.

Ken Robin og Åge ønsker i utgangspunktet ikke flere hjelpende hender til jobben, men melder fra ved behov.

 

Sak 2 – Nyhetsbrev (D)

Eivind vil skrive og sende ut nyhetsbrev for august/september i løpet av noen få dager. Styret kom fram til at følgende saker vil inkluderes: Orientering om og rekruttering av frivillige til ByDyrk (se Sak 5), orientering om Vit Hva Du Drikker (skrevet av dets respektive prosjektstyre), Andelssalg (Minst én ny andel kommer til salgs), tips om framtidige mesterskap i ølbrygging, smakskveld (se Sak 3), orientering om oppussingsarbeidet i bryggeriet samt møterommet, og til sist orientering om rabattordningen vår så snart den avklares.

Sak 3 – Arrangementer framover (D)

 

Styret besluttet at det nye golvet i bryggeriet fordrer mer enn bare en ordinær smakskveld. Det vil derfor bli gjennomfør en Smakskveld Deluxe fredag 16. september, med god mat, øl og lystig lag i møterommet. Det vil samtidig bli holdt gravøl for induksjonsplaten (RIP).

Siderprosjektet vender tilbake i år, etter en pause i 2015 (også kjent som ‘året uten epler’ blant gartnere og fruktentusiaster i Oslo). Det vil bli holdt kurs, med forventet støtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Nøyaktig tidspunkt avhenger av sesongen, og må avventes inntil videre. Anslått oppstart i midten til slutten av september.

Kurs i ølbrygging for eksterne vil bli holdt i oktober. Styret ser på mulighetene for å utnytte lokalene til å holde teori- samt praksiskurs på samme sted, om ikke dag. Oppstart i midten av oktober.

 

Sak 4 Bryggeristatus (B)

 

Styret diskuterte tilstanden i bryggeriet. Bryggeriet bærer preg av slitasje, men er i rimelig god stand. Induksjonsplaten til kokekjelen, som bryggeriet har brukt helt siden oppstart i 2012, har omsider begynt å vise alderstegn. Kontrollpanelet fungerer sporadisk, og det ble besluttet å pensjonere. Gravøl vil bli holdt ved neste smakskveld (se punkt 3). Det er ellers behov for å bytte noe av innredningen, inkludert skap og bryggebenk. Skapene vil byttes ut i anledning gulvoppussing, men bryggebenken får vente til neste omgang. Silikonslangene bør også byttes (vel å merke i noe smalere diameter), og saken tas opp igjen ved neste styremøte.

Gustav kjøper inn ny induksjonsplate. Gunnar fikser nytt falsk bunn til meskekaret. Gustav ordner ­skikkelige kontakter til temperaturprobene.

Ellers noterer styret at det stort sett holdes gode vaskerutiner i bryggeriet, men det er absolutt forbedringspotensial. Oppfølging av rot og mangelfull vask er viktig for å stramme opp rutinene hos enkelte bryggere.

 

Sak 5 – ByDyrk (O)

 

Oslo Amatørbryggerlaug er på ny invitert til å stille på ByDyrk-festivalen i Bjerkedalen. Foreningen vil delta med eplepressing, gitt at eplesesongen tillater det. Tid og sted blir torsdag 8. september på Paviljongen Cafe i Bjerkedalen. Deltakelse avhenger av frivillige fra foreningen, inkludert bil og sjåfør, samt lån av eplepresse og kvern denne dagen. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, vil det vurderes alternativer.

Eventueltsak: Kurs (B)

 

Gustav fremmet forslag om å holde kurs. OABL vil holde kurs for eksterne i oktober for å finansiere drift av foreningen. Det vil bli lyst ut snart, og Gustav og Eivind vil finne praktiske løsninger på teori- og praksis-delen i lys av nye lokaler. Det vil i første omgang satses på et lavt antall deltakere, med mulighet for å korte ned kurset til to dager (teori og praksis i én omgang, smakskveld i en annen).

 

Møtet ble hevet kl 19:32.

 

 

 

Referat fra styremøte 7. mars

Til stede: Gustav, Eivind, Gunnar.
Forfall: Truls

1) Økonomi

Lauget har ca 19.000 kr på konto og ca 28.000 i gjeld etter bygginga av bryggeriet. Det er 6 medlemmer som har andeler som skal trekkes fra gjeld, slik at reell gjeld er ca 16.000.

Vi diskuterte hva som er nødvendig buffer for drift framover, og kom fram til mellom 8.000 og 10.000 bør være tilstrekkelig. Vi får inn kontingent i løpet av noen uker og vi har noe støtte til gode fra Norbrygg etter juleølkonkurransen. Det er da rom for å tilbakebetale mesteparten av gjelda. Styret vedtok:

  • Å konvertere 12.000 i gjeld til andeler for de 6 andelseierne som har hatt udekte utlegg for byggeprosjektet. Dette medfører ingen praktisk endring, da disse allerede har vært håndtert som andelseiere.
  • Å tilbakebetale all gjeld til medlemmer, med unntak av  2.000 (tilsvarer en andel) til hver av de to som har lagt ut mest.

Restgjeld etter dette, er altså 4.000.

Det ble ikke vedtatt budsjett på årsmøtet. Styret vedtok derfor budsjett for 2013.

Utgifter:
Utbedringer bryggeri 6.000
Husleie 5.400
Strøm 4.000
Andre medlemsaktiviteter 3.000

Inntekter:
Brygging andelseiere 5.000
Brygging andre 1.500
Bryggekurs 5.000
Kontingent 4.000
Arrangement 3.000

2) Status bryggeriet

Vi ønsker oss kompost. Dugnadsprosjekt å lage en binge, for eksempel i mai. Gunnar ser også på en del småting som bør kjøpes inn.

Oppdatert kontrollpanel er installert. Byttehylle er satt opp.

Gustav og Carl ser på mulighet for bookingsystem med støtte for ikke-andelseiere.

Truls ønsker gjevnlig dugnad/aktivitet for rydding og vi bør se på en bedre løsning for å håndtere nøkler/adgang.

3) Aktiviteter framover

Vi bestemte oss for å ha uformell medlemskveld i bryggeriet 21. mars. Eivind tar ansvar for dette.

Gustav kan arrangere dommerkurs i mai, basert på Norbryggs opplegg.

Gustav er i dialog med en bryggeripub i Oslo om å samarbeide med bryggerlauget om et øl i løpet av høsten. Foreløpig litt uklart om det lar seg realisere.

4) Kurs

Gunnar og Gustav har holdt tre bryggekurs og disse har vært en suksess. Det ser ut som kurs kan bli en viktig inntektskilde, men det trengs flere som kan hjelpe til å holde kursene. Kursopplegget bør også forbedres litt og kontrollen med at kursene blir betalt har ikke vært så god som den burde. Gunnar avtaler nærmere med Eivind om det økonomiske før neste kurs. En bryggebutikk har tilbudt rabatt på råvarer til kurs, men avtalen er ikke helt klar enda.

5) Diverse

Gustav har opprettet mailingliste og jobber med oppdatering av websidene.

Interimstyremøte 24. april

Til stede: Gustav, Truls, Eivind

1) Status i lokalet
Lokalet begynner å bli ferdig. Delene til bryggeriet har ankommet, men er ikke montert.

Bryggeriet bør være ferdig medio mai. Det er fortsatt mulighet for å bidra, for de som ønsker å tilbringe en kveld eller flere på Godlia.

2) Økonomisk status
Vi har 14 betalende medlemmer.

Det er foreløpig ikke utbetalt noen utlegg og på konto og i kontanter har foreningen 7.100 kr. Eivind har opprettet bankkonto i foreningens navn.

Styret ønsker å utbetale mindre utlegg først og Eivind sender ut mail til medlemmene og ber alle melde fra om de har lagt ut noe.

Oppussinga av lokalet har foreløpig kostet ca 16.500 kr og det er kjøpt bryggeutstyr for ca 20.500 kr.

3) Andeler i bryggeriet
Styret vedtok å selge 20 andeler á 2.000 kr, til sammen 40.000 kr, for å dekke kostnader til oppussing og innkjøp av utstyr.

Gustav lager er forslag til regler for andelene, basert på tilbakemeldingene på det opprinnelige forslaget, og sender ut til styret som vedtar endelige regler for andelene.

4) Sommerfest
Vi vil ha sommerfest for medlemmer og faste leietagere på velhuset. Eivind undersøker mulighetene for å ha sommerfest hos hagelaget før fellesferien, men etter at vi har fått øl fra bryggeriet.