Kontakt oss

For å komme i kontakt med bryggerlauget kan du sende e-post til styret@bryggerlaug.no. Du kan også kontakte styremedlemmene direkte.

Postadressen vår er:

Oslo amatørbryggerlaug
Damfaret 25
0671 Oslo