• Oslo amatørbryggerlaug

    Damfaret 25
    0671 Oslo

vithvadudrikker.no er oppe!

Helsedirektoratet deler hvert år ut midler til organisasjoner som jobber med rus, og i år har Oslo amatørbryggerlaug fått innvilget støtte til prosjektet «Vit hva du drikker». Målet med prosjektet er å gi hjemmebryggere og andre ølinteresserte mer kunnskap om …

Read more →

Årsmøtepapirer

Alle medlemmer er velkomne på årsmøte kl 18 torsdag 25. Februar i Damfaret 25, bruk hovedinngangen.

Årsmøtepapirer:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_AfH67lw5fOQ1NBS0ltZ3pZRW8&usp=sharing…

Read more →