Styremøte 18. august 2016

 Referat: Styremøte, OABL

 

// Møtetidspunkt: 18.8.2016 kl 1800

// Sted: Dragonveien

// Til stede: Eivind, Gunnar, Ken Robin, Åge, Gustav og Anders.

// Forfall: Alex Frank

// Referent: Eivind

 

Saker:

 

Sak 1 Gulv-oppussing (D)
Sak 2 Nyhetsbrev (D)
Sak 3 Arrangementer framover (D)
Sak 4 Status: Bryggeri (B)
Sak 5 ByDyrk og Siderprosjeket (O)
Eventuelt Kurs (B)

(B) = Beslutningssak; (O) = Orienteringssak; (D) = Diskusjonssak

 

Sak 1 – Gulv-oppussing (D)

 

Ken Robin og Åge orienterte styret om planen for gulvoppussing, og fikk klarsignal fra styret angående utgifter til jobben.

Ken Robin ordner med nødvendig maskin for nedsliping av gulv.

Det blir kjøpt inn nye IKEA-skap for bryggeri-innredningen i anledning arbeidet, da det gamle er utslitt/fuktskadet. Benkeplata er fortsatt i rimelig god stand, og vil ikke byttes.

Det vil bli hengt opp plastikkduk i døråpningen mellom bryggeriet og trapperommet, og sørget for god ventilasjon under slipearbeidet av HMS-grunner. Støvmasker kjøpes inn ved behov.

Det var i utgangspunkt kun reservert fem dager til jobben, men etter diskusjon kom styret fram til at ytterligere to dager bør reserveres for jobben. Dessverre vil dette medføre én kansellasjon av bryggedag. Bryggeriet stenges i perioden 3. til 9. september.

Ken Robin og Åge ønsker i utgangspunktet ikke flere hjelpende hender til jobben, men melder fra ved behov.

 

Sak 2 – Nyhetsbrev (D)

Eivind vil skrive og sende ut nyhetsbrev for august/september i løpet av noen få dager. Styret kom fram til at følgende saker vil inkluderes: Orientering om og rekruttering av frivillige til ByDyrk (se Sak 5), orientering om Vit Hva Du Drikker (skrevet av dets respektive prosjektstyre), Andelssalg (Minst én ny andel kommer til salgs), tips om framtidige mesterskap i ølbrygging, smakskveld (se Sak 3), orientering om oppussingsarbeidet i bryggeriet samt møterommet, og til sist orientering om rabattordningen vår så snart den avklares.

Sak 3 – Arrangementer framover (D)

 

Styret besluttet at det nye golvet i bryggeriet fordrer mer enn bare en ordinær smakskveld. Det vil derfor bli gjennomfør en Smakskveld Deluxe fredag 16. september, med god mat, øl og lystig lag i møterommet. Det vil samtidig bli holdt gravøl for induksjonsplaten (RIP).

Siderprosjektet vender tilbake i år, etter en pause i 2015 (også kjent som ‘året uten epler’ blant gartnere og fruktentusiaster i Oslo). Det vil bli holdt kurs, med forventet støtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Nøyaktig tidspunkt avhenger av sesongen, og må avventes inntil videre. Anslått oppstart i midten til slutten av september.

Kurs i ølbrygging for eksterne vil bli holdt i oktober. Styret ser på mulighetene for å utnytte lokalene til å holde teori- samt praksiskurs på samme sted, om ikke dag. Oppstart i midten av oktober.

 

Sak 4 Bryggeristatus (B)

 

Styret diskuterte tilstanden i bryggeriet. Bryggeriet bærer preg av slitasje, men er i rimelig god stand. Induksjonsplaten til kokekjelen, som bryggeriet har brukt helt siden oppstart i 2012, har omsider begynt å vise alderstegn. Kontrollpanelet fungerer sporadisk, og det ble besluttet å pensjonere. Gravøl vil bli holdt ved neste smakskveld (se punkt 3). Det er ellers behov for å bytte noe av innredningen, inkludert skap og bryggebenk. Skapene vil byttes ut i anledning gulvoppussing, men bryggebenken får vente til neste omgang. Silikonslangene bør også byttes (vel å merke i noe smalere diameter), og saken tas opp igjen ved neste styremøte.

Gustav kjøper inn ny induksjonsplate. Gunnar fikser nytt falsk bunn til meskekaret. Gustav ordner ­skikkelige kontakter til temperaturprobene.

Ellers noterer styret at det stort sett holdes gode vaskerutiner i bryggeriet, men det er absolutt forbedringspotensial. Oppfølging av rot og mangelfull vask er viktig for å stramme opp rutinene hos enkelte bryggere.

 

Sak 5 – ByDyrk (O)

 

Oslo Amatørbryggerlaug er på ny invitert til å stille på ByDyrk-festivalen i Bjerkedalen. Foreningen vil delta med eplepressing, gitt at eplesesongen tillater det. Tid og sted blir torsdag 8. september på Paviljongen Cafe i Bjerkedalen. Deltakelse avhenger av frivillige fra foreningen, inkludert bil og sjåfør, samt lån av eplepresse og kvern denne dagen. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, vil det vurderes alternativer.

Eventueltsak: Kurs (B)

 

Gustav fremmet forslag om å holde kurs. OABL vil holde kurs for eksterne i oktober for å finansiere drift av foreningen. Det vil bli lyst ut snart, og Gustav og Eivind vil finne praktiske løsninger på teori- og praksis-delen i lys av nye lokaler. Det vil i første omgang satses på et lavt antall deltakere, med mulighet for å korte ned kurset til to dager (teori og praksis i én omgang, smakskveld i en annen).

 

Møtet ble hevet kl 19:32.

 

 

 

Bryggeriet blir bedre 5.-10. september

Mandag til og med lørdag i uken som starter 5. september blir bryggeriet utilgjengelig for brygging. De som måtte planlegge å tappe må være forberedt på å ikke komme inn i selve bryggerirommet. For øvrig stenges ikke bryggerilokalene for tørrhumling, snoking, eller utdeling av mat og øl til de som jobber.

Følgende skal gjøres:

  1. Kjøkkenbenken med oppvaskmaskin skal ut.
  2. Gulvet skal slipes ned.
  3. Gulvet skal males.
  4. Om budsjettet tillater det skal ny kjøkkeninnredning inn.

Oslo Amatørbryggerlaug forventer lysere gulv i sikte.

vithvadudrikker.no er oppe!

Helsedirektoratet deler hvert år ut midler til organisasjoner som jobber med rus, og i år har Oslo amatørbryggerlaug fått innvilget støtte til prosjektet «Vit hva du drikker». Målet med prosjektet er å gi hjemmebryggere og andre ølinteresserte mer kunnskap om helseeffekter av øl og alkohol. Som en del av dette skal Oslo amatørbryggerlaug bygge opp et laboratorium, i tillegg til å drive informasjonsarbeid og arrangere en konkurranse i å brygge øl med lite alkohol.

13177265_238516396512790_8431672894709943607_n

Prosjektet er landsdekkene, og drives av Oslo amatørbryggerlaug i samarbeid med Salten bryggerlag, Nedre Romerike bryggerlaugDet gode øls klubbBergen ølfestival og Grenland bryggerlag.

www.vithvadudrikker.no

 

Dugnad Lørdag 30. April 13:00 og tirsdag 10. Mai 16:30

Snart ankommer den Fryktelige Dugnadstormen til bryggerilokalet! Vi oppfordrer alle som kan krype og gå til å møte opp på minst en av dugnadene. Vi har i år delt dugnaden opp i to, dels fordi vi har mye å gjøre, og dels for å komme alle i møte med tanke på når de har tid. Det blir ikke utvist noen nåde for hittegods i bryggeriet, så om du har dårlig samvittighet er det best å rydde ut nå. Dersom det blir mulighet, vil vi også sette i gang arbeid med møterommet i 3. etasje.
Gunnar kommer til å delegere ansvar på dugnadsdagene, så om du lurer på noe er det bare å kontakte ham på gunnarkn@gmail.com.
I god dugnadstradisjon blir det pizza og forfriskninger til alle fremmøtte!