Speidel

13177265_238516396512790_8431672894709943607_nOslo Amatørbryggerlaug disponerer en Speidel 20 liter for utlån til medlemmene. Speidelen er ment å avlaste fellesbryggeriet vårt. Følgelig er brygg med Speidelen ment å gjøre hjemme. Det er selvfølgelig lov å brygge med den på Godlia, men da må hele bryggeriet leies på vanlig måte i tillegg til at man reserver Speidelen.

Speidelen vil til vanlig ha sitt oppholdssted på Godlia. Ved tilbakelevering skal kontrollskjema fylles ut.

Speidelen er en del av prosjektet Vit hva du drikker. Vi har valgt Speidel Braumeister fordi det er en bryggemaskin som er meget enkelt å brygge med, og som har veldig få deler som kan bli borte eller ødelagt. Siden helsedirektoratet formelt står som eier av Speidelen lånes den ut vederlagsfritt i 2016.

Det å brygge med speidelen er veldig enkelt. Faktisk så enkelt at vi tar sjansen på at ingen trenger særlig opplæring før bruk. Er du usikker så les igjennom manualen speidels-braumeister-10l-20l-50l-operating-instructions.

Speidelen kan reserveres av alle laugets medlemmer her:

http://www.bryggerlaug.no/reserver-speidel/

Et eksempel på brygging:

Dette skjemaet skal fylles ut ved innlevering: