Styremøte 18. august 2016

 Referat: Styremøte, OABL

 

// Møtetidspunkt: 18.8.2016 kl 1800

// Sted: Dragonveien

// Til stede: Eivind, Gunnar, Ken Robin, Åge, Gustav og Anders.

// Forfall: Alex Frank

// Referent: Eivind

 

Saker:

 

Sak 1 Gulv-oppussing (D)
Sak 2 Nyhetsbrev (D)
Sak 3 Arrangementer framover (D)
Sak 4 Status: Bryggeri (B)
Sak 5 ByDyrk og Siderprosjeket (O)
Eventuelt Kurs (B)

(B) = Beslutningssak; (O) = Orienteringssak; (D) = Diskusjonssak

 

Sak 1 – Gulv-oppussing (D)

 

Ken Robin og Åge orienterte styret om planen for gulvoppussing, og fikk klarsignal fra styret angående utgifter til jobben.

Ken Robin ordner med nødvendig maskin for nedsliping av gulv.

Det blir kjøpt inn nye IKEA-skap for bryggeri-innredningen i anledning arbeidet, da det gamle er utslitt/fuktskadet. Benkeplata er fortsatt i rimelig god stand, og vil ikke byttes.

Det vil bli hengt opp plastikkduk i døråpningen mellom bryggeriet og trapperommet, og sørget for god ventilasjon under slipearbeidet av HMS-grunner. Støvmasker kjøpes inn ved behov.

Det var i utgangspunkt kun reservert fem dager til jobben, men etter diskusjon kom styret fram til at ytterligere to dager bør reserveres for jobben. Dessverre vil dette medføre én kansellasjon av bryggedag. Bryggeriet stenges i perioden 3. til 9. september.

Ken Robin og Åge ønsker i utgangspunktet ikke flere hjelpende hender til jobben, men melder fra ved behov.

 

Sak 2 – Nyhetsbrev (D)

Eivind vil skrive og sende ut nyhetsbrev for august/september i løpet av noen få dager. Styret kom fram til at følgende saker vil inkluderes: Orientering om og rekruttering av frivillige til ByDyrk (se Sak 5), orientering om Vit Hva Du Drikker (skrevet av dets respektive prosjektstyre), Andelssalg (Minst én ny andel kommer til salgs), tips om framtidige mesterskap i ølbrygging, smakskveld (se Sak 3), orientering om oppussingsarbeidet i bryggeriet samt møterommet, og til sist orientering om rabattordningen vår så snart den avklares.

Sak 3 – Arrangementer framover (D)

 

Styret besluttet at det nye golvet i bryggeriet fordrer mer enn bare en ordinær smakskveld. Det vil derfor bli gjennomfør en Smakskveld Deluxe fredag 16. september, med god mat, øl og lystig lag i møterommet. Det vil samtidig bli holdt gravøl for induksjonsplaten (RIP).

Siderprosjektet vender tilbake i år, etter en pause i 2015 (også kjent som ‘året uten epler’ blant gartnere og fruktentusiaster i Oslo). Det vil bli holdt kurs, med forventet støtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Nøyaktig tidspunkt avhenger av sesongen, og må avventes inntil videre. Anslått oppstart i midten til slutten av september.

Kurs i ølbrygging for eksterne vil bli holdt i oktober. Styret ser på mulighetene for å utnytte lokalene til å holde teori- samt praksiskurs på samme sted, om ikke dag. Oppstart i midten av oktober.

 

Sak 4 Bryggeristatus (B)

 

Styret diskuterte tilstanden i bryggeriet. Bryggeriet bærer preg av slitasje, men er i rimelig god stand. Induksjonsplaten til kokekjelen, som bryggeriet har brukt helt siden oppstart i 2012, har omsider begynt å vise alderstegn. Kontrollpanelet fungerer sporadisk, og det ble besluttet å pensjonere. Gravøl vil bli holdt ved neste smakskveld (se punkt 3). Det er ellers behov for å bytte noe av innredningen, inkludert skap og bryggebenk. Skapene vil byttes ut i anledning gulvoppussing, men bryggebenken får vente til neste omgang. Silikonslangene bør også byttes (vel å merke i noe smalere diameter), og saken tas opp igjen ved neste styremøte.

Gustav kjøper inn ny induksjonsplate. Gunnar fikser nytt falsk bunn til meskekaret. Gustav ordner ­skikkelige kontakter til temperaturprobene.

Ellers noterer styret at det stort sett holdes gode vaskerutiner i bryggeriet, men det er absolutt forbedringspotensial. Oppfølging av rot og mangelfull vask er viktig for å stramme opp rutinene hos enkelte bryggere.

 

Sak 5 – ByDyrk (O)

 

Oslo Amatørbryggerlaug er på ny invitert til å stille på ByDyrk-festivalen i Bjerkedalen. Foreningen vil delta med eplepressing, gitt at eplesesongen tillater det. Tid og sted blir torsdag 8. september på Paviljongen Cafe i Bjerkedalen. Deltakelse avhenger av frivillige fra foreningen, inkludert bil og sjåfør, samt lån av eplepresse og kvern denne dagen. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, vil det vurderes alternativer.

Eventueltsak: Kurs (B)

 

Gustav fremmet forslag om å holde kurs. OABL vil holde kurs for eksterne i oktober for å finansiere drift av foreningen. Det vil bli lyst ut snart, og Gustav og Eivind vil finne praktiske løsninger på teori- og praksis-delen i lys av nye lokaler. Det vil i første omgang satses på et lavt antall deltakere, med mulighet for å korte ned kurset til to dager (teori og praksis i én omgang, smakskveld i en annen).

 

Møtet ble hevet kl 19:32.