Referat fra styremøte 13. oktober 2016

// Møtetidspunkt: torsdag 13.10.2016 kl 18:30

// Sted: Møterommet, Damfaret 25

// Til stede: Eivind Eliassen, Gunnar Knutson, Åge Dahl, Gustav Foseid, Alex Frank og Anders Kise.

// Forfall: Ken Robin Ruud

// Referent: Eivind Eliassen

 

Saker:

 

Sak 1 Bryggeristatus (O)
Sak 2 Kursvirksomhet, orientering og planlegging(D)
Sak 3 Økonomi (O)
Sak 4 Innredning av møterom (D)
Sak 5 Arrangementer (D)
Eventuelt

(B) = Beslutningssak; (O) = Orienteringssak; (D) = Diskusjonssak

 

Sak 1 – Bryggeristatus (O)

Kjølespiralen har etter gjentatte episoder blitt erstattet med en ny kjølespiral som forhåpentligvis vil være mindre utsatt for slitasje enn den forrige. Den nye kokeplata fungerer som forventet. Ellers er det ikke meldt om større avvik i bryggeriet.

Sak 2 – Kursvirksomhet (D)

Siderkurset gikk over all forventning, tross logistiske utfordringer. I år ble det produsert over 120 liter eplesaft over to dager. Igjen takk til Bjørn Magne Idland for lån av utstyr og kompetanse!

Kursrunden i oktober måtte dessverre utgå av praktiske årsaker. Det blir på ny nybegynnerkurs i november eller desember. Datoer planlegges av Gustav og Alex, som vil samarbeide om utføring av kurs.Vi tar sikte på å ta det nye lokalet til hjelp. Eivind vil sørge for PR og informasjonsflyt til kursdeltakere.

Sak 3 – Økonomi (O)

 

Gustav presenterte regnskapet fram til oktober, og redegjorde for utgiftsposter og inntekter. Vi har jevnt over god økonomi. Tross flere utgifter og noen ubetalte fordringer, har foreningen gått i pluss med svært god margin. For å sikre videre god økonomi bør vi tiltrekke oss nye, lojale medlemmer. Det gjenstår fremdeles å bygge sosiale bindinger innad i foreninga, selv om ståa der er litt bedre enn i tidligere år. Stabile kontingentinntekter beror seg på stabilt eller voksende medlemstall, og flere og bedre medlemstreff vil bidra til å holde på medlemmer som ikke nødvendigvis er med kun for bryggeriets skyld.

 

Sak 4 – Innredning av møterom(D)

 

Det er press på å få skikk på møterommet. Rommet er nå malt ferdig, men det gjenstår fremdeles å innrede, samt få ordna nytt gulvbelegg. Eivind kommer til å ordne lamper og belysning, og styret vil i fellesskap finne gode interiørløsninger over epost.

 

Sak 5 – Arrangementer (D)

Vi må få møterommet på rett kjøl, og nøret opp under lavintense jevnlige treff. Mye av tida til styreleder går med på å ordne med «Intern PR», og dette bør skilles ut som et eget verv neste år. Det nytter ikke å sende ut én epost og håpe at alle «får memoen». Å sørge for god informasjonsflyt til alle medlemmene våre krever en god miks av tilstedeværelse på sosiale medier, flere epostutsendelser, plakater og jungeltelegraf.

Alex og Gustav skal planlegge nye kurs, og Eivind ordner med promotering.

Det forventes at vi stiller med frivillige til PF 2017. Eivind tar på seg hovedansvaret for å finne frivillige.

 

Møtet ble hevet omkring kl 19:50.