Videregående bryggekurs

Første kurskveld 30. mars

Har du brygget litt, men vil gjerne komme videre? Vil du møte andre hjemmebryggere og utveksle erfaringer? Er ølene dine bra, men du vil komme litt videre?

Vi starter videregående bryggekurs med samling en gang i måneden. Første samling blir torsdag 30. mars, med tema stout. Vi smaker på noen eksempler, diskuterer oppskrifter og forsøket å forstå hemmelighetene bak de mørke ølene.

Se også arrangementet på Facebook:
https://www.facebook.com/events/235270833603837/