Styret

Du treffer oss på e-post styret@bryggerlaug.no.

Styret 2017 består av:

Ken Robin Ruud (leder)
Kan treffes på telefon 932 81 542 eller e-post kenna89@hotmail.com

Alex Frank (styremedlem)
Kan treffes på telefon 934 34 287 eller e-post afrank@getmail.no

Christer Hellen (styremedlem)
Kan treffes på telefon 957 60 729 eller e-post c-hellen@online.no

Eivind Rory Eliassen (styremedlem)
Kan treffes på telefon 456 60 375 eller e-post eivind.eliassen@gmail.com

Gustav Foseid (styremedlem)
Kan treffes på telefon 920 16 556 eller e-post gustav@foseid.priv.no

Odd Magne Johansen (styremedlem)
Kan treffes på telefon 922 71 013 eller e-post odjo@me.com

Ole Veum (styremedlem)
Kan treffes på telefon 941 89 275 eller e-post ole.veum@online.no

Åge Dahl (vara)
Kan treffes på telefon 997 37 503 eller e-post dahl@mekanikkogelektroservice.no